Background

Anketlerin Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Büyüklüğü

Örnekleme yöntemleri, bir araştırma veya anket çalışmasında hedeflenen popülasyonun tamamını araştırmak yerine, popülasyonun bir bölümünden (örnekleme) veri toplamak için kullanılan tekniklerdir. Bu yöntemler, zaman ve maliyet açısından daha verimli olduğundan sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak doğru bir örnekleme yöntemi seçmek ve uygun örneklem büyüklüğünü belirlemek, sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini etkileyecektir.
 1. Basit Tesadüfi Örnekleme: Popülasyonun her bir üyesinin seçilme olasılığı eşit olan bir örnekleme yöntemidir. Bu yöntem, popülasyonun tüm bireylerinin sayısı biliniyorsa veya ulaşılabilirse kullanılabilir.

 2. Sistemli Örnekleme: Popülasyondaki bireylerin belirli bir aralıkla seçilmesiyle oluşan bir örnekleme yöntemidir. Bu yöntem, popülasyonun özelliklerini dikkate alarak belirli bir örnekleme düzeni oluşturulmak istendiğinde kullanılır.

 3. Küme Örnekleme: Popülasyon öncelikle kümelere ayrılır ve ardından küme seçilir. Bu yöntem, popülasyonun özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmadığında veya doğru bir liste oluşturmak zaman alıyorsa kullanılabilir.

 4. Tabakalı Örnekleme: Popülasyon tabakalara ayrılır ve ardından her tabakadan rastgele bir örneklem seçilir. Bu yöntem, popülasyonun özellikleri hakkında bilgi sahibi olunması ve her tabakadan yeterli sayıda örneklem alınması gerektiğinde kullanılır.

 5. Örneklem büyüklüğü, araştırma amaçlarına ve popülasyon özelliklerine göre değişebilir. Belirli bir hata payı ve güven aralığı seviyesi seçildiğinde, daha büyük bir popülasyon için daha büyük bir örnekleme ihtiyaç duyulacaktır.

  Örneğin,
  10.000 kişilik bir popülasyonun %5'lik bir hata payı ve %95 güven aralığı seviyesi ile araştırılması istenirse, en az 370 örneklem alınması gerekir.

  Örnekleme yöntemleri ve örneklem büyüklüğü, araştırma ve anket çalışmalarının doğruluğunu ve güvenilirliğini etkilemektedir. Doğru bir yöntem seçmek ve uygun bir örneklem büyüklüğü belirlemek, verilerin doğruluğunu ve sonuçların güvenirliğini artırabilir.

  Bu nedenle, araştırmacılar ve anketörler, örnekleme yöntemlerini ve örneklem büyüklüğünü dikkatli bir şekilde seçmeli ve analiz için uygun yöntemleri kullanmalıdır.

  Sonuç olarak, anketlerin örnekleme yöntemleri ve örneklem büyüklüğü, araştırmaların ve anket çalışmalarının doğruluğunu ve güvenirliğini etkileyen önemli faktörlerdir. Doğru bir örnekleme yöntemi seçmek ve uygun bir örneklem büyüklüğü belirlemek, verilerin doğruluğunu ve sonuçların güvenirliğini artırabilir. Bu nedenle, araştırmacılar ve anketörler, bu konularda yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmalı ve doğru yöntemleri kullanarak çalışmalarını yürütmelidir.
background

Bilgiye Mi İhtiyacınız Var?

Firmanız, Kurumunuzun Güncel Veri Toplamaya İhtiyacı Varsa İletişime Geçin!

Sosyal Araştırmalar, Siyasal Araştırmalar, Pazar Araştırmaları alanında hem nicel hem nitel araştırma metotlarıyla bilgi üretir.

 • Kamuoyu yoklamaları
 • Siyasi ve Sosyal Araştırmalar
 • Araştırmalar ışığında düzenli stratejik danışmanlık
 • Personel memnuniyeti ve profili araştırmaları
 • Belediye hizmet ölçüm araştırmaları
 • İdari, hukuki ve mali işler danışmanlığı
 • Proje ve hibe desteklerle ilgili eğitim ve danışmanlık
 • Meslek edindirme kursları
 • STK'ların üye profili ve üye memnuniyeti araştırmaları
icon

Detaylı bilgi için bizi arayın: 0 (312) 496 65 71

Bize Ulaşın

Araştırma alanını seçin. Açıklama ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız yeterli. Müşteri temsilcimi en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.