Background

Anketlerin Hazırlama ve Uygulama Aşamaları

Anket Nedir?

A. Anketin Tanımı Anket, belirli bir konuda bilgi toplamak veya görüşlerini ölçmek amacıyla hazırlanan bir araştırma yöntemidir. Anketler genellikle yazılı formda veya online olarak sunulur ve belli bir hedef kitleye yöneliktir.

B. Anket Türleri Anketler, amaçlarına ve hedef kitlelerine göre farklı türlerde hazırlanabilir. Bazı yaygın anket türleri şunlardır:
 1. Pazar Araştırması Anketleri: Ürün veya hizmetlerin pazarlama stratejilerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan anketlerdir.
 2. Memnuniyet Anketleri: Müşteri memnuniyeti veya çalışan memnuniyeti ölçmek amacıyla hazırlanan anketlerdir.
 3. Toplum Araştırmaları Anketleri: Toplumda belli bir konu hakkında görüşleri ölçmek amacıyla hazırlanan anketlerdir.
 4. Akademik Araştırmalar Anketleri: Bir araştırma projesi için gerekli olan verileri toplamak amacıyla hazırlanan anketlerdir.
C. Anket Örnekleri Anket örnekleri, birçok farklı alanda kullanılabilir. Bazı örnekler şunlardır:
 1. Bir restoranın müşterilerinin memnuniyetini ölçmek için hazırlanan anket.
 2. Bir pazarlama firmasının müşterilerine yönelik ürün tercihlerini ölçmek için hazırladığı anket.
 3. Bir siyasi partinin seçmenler arasındaki popülerliğini ölçmek için hazırladığı anket.
 4. Bir okulun öğrencileri arasındaki yemek tercihlerini ölçmek için hazırladığı anket.
Anketlerin Kullanım Amaçları

A. Pazar Araştırması Pazar araştırması anketleri, bir ürün veya hizmetin pazarlama stratejilerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanır. Bu tür anketler, ürünün hedef kitlesi, rakiplerin durumu, tüketici trendleri ve müşteri beklentileri hakkında bilgi sağlar.

B. Memnuniyet Ölçümü Memnuniyet anketleri, müşteri veya çalışan memnuniyetini ölçmek için hazırlanır. Bu tür anketler, bir şirketin ürün veya hizmetlerinin ne kadar iyi olduğunu belirlemeye ve gerekli iyileştirmeleri yapmaya yardımcı olur.

C. Toplum Araştırmaları Toplum araştırmaları anketleri, bir konu hakkındaki görüşleri ölçmek için hazırlanır. Bu tür anketler, bir konuda farkındalık yaratmak veya kamuoyunu yönlendirmek amacıyla kullanılabilir.

D. Akademik Araştırmalar Akademik araştırmalar anketleri, bir araştırma projesi için gerekli olan verileri toplamak için hazırlanır. 


Anket Hazırlama Adımları

Anket hazırlamak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:
 1. Amaç Belirleme: Anketin amacı belirlenmeli ve hedef kitle tanımlanmalıdır.
 2. Soru Tasarımı: Anket soruları, amaca uygun ve anlaşılır olmalıdır. Sorular açık uçlu veya kapalı uçlu olarak tasarlanabilir.
 3. Şıkların Belirlenmesi: Kapalı uçlu sorular için seçenekler belirlenmeli ve mantıklı olmalıdır.
 4. Anket Dili: Anket dili, hedef kitleye uygun ve anlaşılır olmalıdır. Karmaşık terimlerden kaçınılmalıdır.
 5. Anket Yöntemi: Anketler yüz yüze, telefonla, online veya posta yoluyla yapılabilir. Yöntem, hedef kitleye göre seçilmelidir.
 6. Anket Süresi: Anketin süresi, hedef kitleye göre belirlenmeli ve mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
 7. Anket Testi: Anket, önceden belirlenen bir grup üzerinde test edilmelidir. Test sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 8. Anket Dağıtımı: Anket, hedef kitleye uygun şekilde dağıtılmalıdır. Dağıtım yöntemi, anket yöntemine göre belirlenmelidir.
 9. Veri Analizi: Anket sonuçları, veri analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmelidir. Veriler, istatistiksel olarak işlenmeli ve yorumlanmalıdır.
Anketlerin Avantajları ve Dezavantajları

A. Avantajları
 1. Hızlı ve Etkili: Anketler, hızlı ve etkili bir şekilde büyük veri toplamak için kullanılabilir.
 2. Daha Az Maliyetli: Anketler, diğer veri toplama yöntemlerine göre daha az maliyetlidir.
 3. Kolay Uygulanabilir: Anketler, kolayca uygulanabilir ve herhangi bir yerde yapılabilir.
B. Dezavantajları
 1. Yanıt Alma Oranı: Anketlerde yanıt alma oranı düşük olabilir ve bu nedenle elde edilen verilerin güvenilirliği azalabilir.
 2. Yanıtların Objektifliği: Anketlere verilen yanıtlar, yanıtlayıcının önyargısı veya konuya hakimiyeti nedeniyle objektif olmayabilir.
 3. Anket Tasarımı: Anket tasarımı, yanıtların kalitesini ve verilerin doğruluğunu etkileyebilir.
V. Anketlerin Kullanım AlanlarıAnketler, çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Bazı örnekler şunlardır:
 1. Pazar Araştırması: Anketler, müşteri ihtiyaçlarını, tercihlerini ve alışkanlıklarını anlamak için kullanılabilir.
 2. İşyeri Araştırmaları: Anketler, çalışan memnuniyetini, performansı ve işyeri kültürünü değerlendirmek için kullanılabilir.
 3. Eğitim Araştırmaları: Anketler, öğrenci memnuniyeti, öğretim kalitesi ve öğrenci performansı gibi konularda kullanılabilir.
 4. Sağlık Araştırmaları: Anketler, hasta memnuniyeti, sağlık hizmetleri kalitesi ve sağlık sorunları gibi konularda kullanılabilir.
VI. Anketlerin ÖnemiAnketler, birçok alanda önemli bir araçtır. Anketlerin önemi şunlar olabilir:
 1. Veri Toplama: Anketler, büyük veri toplama için önemli bir araçtır.
 2. Karar Verme: Anketler, alınacak kararlar için önemli bilgi sağlayabilir.
 3. Planlama: Anketler, işletme planlaması ve stratejik planlama için kullanılabilir.
 4. Müşteri İlişkileri: Anketler, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için kullanılabilir.
VII. Anketlerin SonuçlarıAnketler sonucunda elde edilen veriler, işletmeler ve kuruluşlar için önemlidir. Bu veriler sayesinde, işletmeler müşteri ihtiyaçlarını anlayabilir, çalışanlarına daha iyi bir çalışma ortamı sunabilir ve daha iyi bir planlama yapabilirler.

Anket sonuçları, veri analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmelidir. Veriler, istatistiksel olarak işlenmeli ve yorumlanmalıdır. Verilerin doğruluğunu artırmak için, anket örneklemi mümkün olduğunca temsilci olmalıdır.

Sonuç

Anketler, birçok alanda önemli bir araçtır. Anketler, hızlı ve etkili bir şekilde büyük veri toplamak için kullanılabilir, daha az maliyetlidir ve kolayca uygulanabilirler. Ancak, yanıt alma oranı düşük olabilir ve yanıtların objektifliği sorgulanabilir. Anketler, pazar araştırması, işyeri araştırmaları, eğitim araştırmaları ve sağlık araştırmaları gibi birçok alanda kullanılabilirler. Anket sonuçları, işletmeler ve kuruluşlar için önemlidir ve doğru analiz edilmelidir
background

Bilgiye Mi İhtiyacınız Var?

Firmanız, Kurumunuzun Güncel Veri Toplamaya İhtiyacı Varsa İletişime Geçin!

Sosyal Araştırmalar, Siyasal Araştırmalar, Pazar Araştırmaları alanında hem nicel hem nitel araştırma metotlarıyla bilgi üretir.

 • Kamuoyu yoklamaları
 • Siyasi ve Sosyal Araştırmalar
 • Araştırmalar ışığında düzenli stratejik danışmanlık
 • Personel memnuniyeti ve profili araştırmaları
 • Belediye hizmet ölçüm araştırmaları
 • İdari, hukuki ve mali işler danışmanlığı
 • Proje ve hibe desteklerle ilgili eğitim ve danışmanlık
 • Meslek edindirme kursları
 • STK'ların üye profili ve üye memnuniyeti araştırmaları
icon

Detaylı bilgi için bizi arayın: 0 (312) 496 65 71

Bize Ulaşın

Araştırma alanını seçin. Açıklama ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız yeterli. Müşteri temsilcimi en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.