Background

Sosyal Araştırmalar

Sosyal araştırmalar, toplumun belirli konularla ilgili tutumları, davranışları ve deneyimleri hakkında derinlemesine bir analiz yapmayı amaçlar. Anketler de aynı amaçla kullanılır, ancak daha çok nicel veriler elde etmek için kullanılır.

Sosyal araştırmaların amacı, toplumda belirli bir konuda neler olduğunu anlamaktır. Bu nedenle, araştırmaların örneklem seçimi çok önemlidir. Örneklem seçimi, araştırmada elde edilen verilerin doğruluğunu ve temsil ettiği toplumun gerçek görüşlerini yansıtmasını sağlar. Ayrıca, sosyal araştırmalar genellikle katılımcı gözlem, mülakat ve odak grupları gibi kalitatif veri toplama yöntemlerini de kullanır.

Anketler ise genellikle daha büyük örneklem grupları kullanarak nicel veriler elde etmek için tasarlanır. Anketlerin amacı, toplumdaki belirli bir konu hakkında sayısal veriler elde etmektir. Bu nedenle, anketlerde soruların doğru şekilde formüle edilmesi, örneklem seçimi ve verilerin analizi gibi faktörler çok önemlidir.

Sosyal araştırmalar ve anket sektörü, toplumun belirli konulardaki görüşlerini ve davranışlarını anlamak için birbirini tamamlayan araçlardır. Sosyal araştırmalar, toplumun derinlemesine analiz edilmesi gereken konularında kullanılırken, anketler daha geniş kitlelerin görüşlerinin ölçülmesi için kullanılır.

Sonuç olarak, sosyal araştırmalar ve anket sektörü toplumdaki belirli konuların anlaşılması ve politik, sosyal ve ekonomik kararların alınmasında önemli bir rol oynar. Ancak, verilerin doğru bir şekilde toplanması, analizi ve yorumlanması çok önemlidir. Bu nedenle, araştırmacıların örneklem seçimine, soruların formülasyonuna ve verilerin analizine özen göstermesi gerekmektedir.
background

Bilgiye Mi İhtiyacınız Var?

Firmanız, Kurumunuzun Güncel Veri Toplamaya İhtiyacı Varsa İletişime Geçin!

Sosyal Araştırmalar, Siyasal Araştırmalar, Pazar Araştırmaları alanında hem nicel hem nitel araştırma metotlarıyla bilgi üretir.

  • Kamuoyu yoklamaları
  • Siyasi ve Sosyal Araştırmalar
  • Araştırmalar ışığında düzenli stratejik danışmanlık
  • Personel memnuniyeti ve profili araştırmaları
  • Belediye hizmet ölçüm araştırmaları
  • İdari, hukuki ve mali işler danışmanlığı
  • Proje ve hibe desteklerle ilgili eğitim ve danışmanlık
  • Meslek edindirme kursları
  • STK'ların üye profili ve üye memnuniyeti araştırmaları
icon

Detaylı bilgi için bizi arayın: 0 (312) 496 65 71

Bize Ulaşın

Araştırma alanını seçin. Açıklama ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız yeterli. Müşteri temsilcimi en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.