Background

Numarataj ve Alan Uygulamaları

Hane ve işyerlerinde tam sayımlı anket çalışmaları, istatistiksel verilerin güncellenmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu yazıda, tam sayımlı anket çalışmaları hakkında bilgi vereceğim.

Tam sayımlı anket çalışmaları, belirli bir nüfus veya işyeri grubuna ait tüm özelliklerin detaylı bir şekilde incelenmesini sağlar. Bu çalışmalar, nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, gelir gibi özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilir. Ayrıca işyerlerinin sektörleri, çalışan sayısı, üretim kapasiteleri ve faaliyet alanları gibi detaylı bilgiler de elde edilir.

Tam sayımlı anket çalışmaları, veri toplama sürecinde evlerin ve işyerlerinin kapısına gidilerek yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilir. Bu görüşmelerde anketörler, hazırlanmış olan soruları önceden belirlenen bir sıraya göre sorarak verileri kaydedilir. Günümüzde bazı ülkelerde bu çalışmalar internet aracılığıyla da gerçekleştirilebilmektedir.

Tam sayımlı anket çalışmaları, hane ve işyerlerinin özelliklerinin yanı sıra sosyo-ekonomik yapı ve nüfus dağılımı gibi önemli bilgilerin elde edilmesini sağlar. Bu bilgiler, çeşitli alanlarda karar verme süreçlerinde kullanılır. Örneğin, planlama ve yatırım faaliyetlerinde kullanılan veriler, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, tam sayımlı anket çalışmaları, hane ve işyerlerindeki verilerin güncellenmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmalar, doğru ve güncel verilerin elde edilmesini sağlayarak, hükümetlerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerine katkı sağlar.
background

Bilgiye Mi İhtiyacınız Var?

Firmanız, Kurumunuzun Güncel Veri Toplamaya İhtiyacı Varsa İletişime Geçin!

Sosyal Araştırmalar, Siyasal Araştırmalar, Pazar Araştırmaları alanında hem nicel hem nitel araştırma metotlarıyla bilgi üretir.

  • Kamuoyu yoklamaları
  • Siyasi ve Sosyal Araştırmalar
  • Araştırmalar ışığında düzenli stratejik danışmanlık
  • Personel memnuniyeti ve profili araştırmaları
  • Belediye hizmet ölçüm araştırmaları
  • İdari, hukuki ve mali işler danışmanlığı
  • Proje ve hibe desteklerle ilgili eğitim ve danışmanlık
  • Meslek edindirme kursları
  • STK'ların üye profili ve üye memnuniyeti araştırmaları
icon

Detaylı bilgi için bizi arayın: 0 (312) 496 65 71

Bize Ulaşın

Araştırma alanını seçin. Açıklama ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız yeterli. Müşteri temsilcimi en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.